• Menu
  • Menu

Australija

Kontinent Australija sa ostrvima Tasmanija, Novi Zeland i brojnim manjim ostrvima u Indijskom i Tihom okeanu, najudaljenija je destinacija na Zemljinoj južnoj hemisferi, barem za nas iz Evrope. Kao takva je i najegzotičnija destinacija, koju ne vredi posećivati ako joj ne posvetite barem mesec dana svog života u jednom dahu.

Sorry, there is no content found on this page. Feel free to contact the website administrator regarding this issue.